Isännöinti

Martinlaakson Huolto Oy on vuonna 1969 perustettu yhtiö, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli suorittaa omistajayhtiöittensä, martinlaaksolaisten taloyhtiöiden kiinteistönhoito- ja isännöintitehtäviä. Yhtiömme on ISA auktorisoitu isännöintitoimisto. Toimistossamme 4 isännöitsijää, joista loma-aikoina ainakin 1on paikalla.

Martinlaakson Huolto Oy on Suomen Isännöintiliitto ry:n jäsen sekä auktorisoitu isännöitsijätoimisto ISA. www.isa-yhdistys.org/isa

Martinlaakson Huolto Oy on vuoden 2015 aikana käynyt läpi laajan johtamis- ja viestintäjärjestelmien kehityshankkeen.

Asiakastaloyhtiöidemme hallituksille on luotu järjestelmä (Visma Fivaldi), jossa he pystyvät seuraamaan yhtiöidensä kulutustietoja sekä vikailmoituksia reaaliaikaisesti. Järjestelmässä mukanan myös palvelu, jonne taloyhtiön asiakirjat (pöytäkirjat, sopimukset, tarjoukset yms.) voidaan tallentaa hallitusten jäsenten luettavaksi.

Isännöitsijän tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijän tehtävistä voidaan osa siirtää myös muun, kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Vastuu tehtävien hoitamisesta kuuluu viime kädessä kuitenkin isännöitsijälle.