Uuden omistajan rekisteröinti osakeluetteloon

Osakkeenomistajalle kuuluvat oikeudet
Uusi omistaja saa käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan taloyhtiössä, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on esittänyt luotettavan selvityksen omistusoikeudestaan. Osakkeiden uuden omistajan tulee itse huolehtia tarvittavien asiapapereiden toimittamisesta isännöitsijätoimistoon.

Muutosmerkinnät osakeluetteloon
Osakkeensaajan yhtiölle ilmoittama omistusmuutos on merkittävä osakeluetteloon, kun saannon saaja on esittänyt luotettavan selvityksen. Osakeluettelomerkintää varten on lisäksi esitettävä Ilmoitus varainsiirtoverosta -lomake, jossa on joko kiinteistövälittäjän allekirjoitus. Jos kyseessä ei ole kiinteistövälittäjän hoitama kauppa, on Ilmoitus varainsiirtoverosta -lomakkeessa oltava verottajan leima. Pelkkä varainsiirron maksukuitti ei riitä.

Osakkeiden merkitsemiseksi vaaditaan seuraavat selvitykset:

Kauppa
•jäljennös kauppakirjasta, josta käy ilmi myyjä, ostaja sekä kaupan kohde riittävästi yksilöitynä
•kauppahinta ja sen suorittaminen
•hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
•kaupan muut ehdot
•osakekirja
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
•varainsiirtoverolaskelman ilmoitusosa

Vaihto
•vaihtokirja, josta käy ilmi luovuttaja, luovutuksensaaja sekä vaihdon kohteet
•vaihtoarvot ja mahdollinen väliraha
•hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
•vaihdon muut ehdot
•osakekirja
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja
•varainsiirtoverolaskelman ilmoitusosa

Lahjoitus
•lahjakirja
•lahjoittaja, lahjansaaja sekä lahjoituksen kohde riittävästi yksilöitynä
•hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen
•lahjan muut ehdot
•osakekirja
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Jakamaton kuolinpesä
•vainajan sukuselvitys
•perukirja
•osakekirja
•saajan hallinnassa
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Perinnönjako
•vainajan sukuselvitys
•perukirja
•mahdollinen osituskirja, jos vainaja oli naimisissa
•perinnönjakokirja
•vainaja ja perinnön saajat
•perinnön muut ehdot
•lainvoimaisuus
•osakekirja
•saajan hallinnassa
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Testamentti
•vainajan sukuselvitys
•perukirja
•testamentti
•testamentin tekijä ja saaja
•testamentin muut ehdot
•lainvoimaisuus
•osakekirja
•saajan hallinnassa
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja

Ositus
•osituskirja
•osapuolet
•osituksen muut ehdot
•lainvoimaisuus
•vainajan sukuselvitys
•perukirja
•osakekirja
•saajan hallinnassa
•katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja