Hinnasto

Hinnastoa sovelletaan muihin kuin palvelusopimuksen sisältämiin kiinteisiin tehtävähintoihin. Hinnasto voimassa 1.1.2017 alkaen.
Nimike
Valokopiot
0,50
Värivalokopiot
1,20
Valokopiot piirustuksista
12,00
A4 kokoisen asiakirjan laminointi/sivu
15,00
Isännöitsijätodistus (energiatodistus ja tilinpäätösliitteineen)
130,00
Isännöitsijätodistus (ilman liitteitä)
75,00
Isännöitsijätodistuksen liitteet/sivu, esim yhtiöjärjestys
2,50
Lainaosuuslaskelma
65,00
Todistus vastikkeiden suuruudesta yms./sivu
12,00
Rahoituslaskelma, enintään 2 vuodelta
90,00
Rahoituslaskelma, lisävuodet/vuosi
40,00
Toimistohenkilökunnan tuntiveloitus
42,00
Taloushenkilökunnan tuntiveloitus
70,00
Hallituksen varoituksen antaminen haastemiehen välityksellä
90,00
Osakehuoneiston hallintaanotto
700,00
Osakehuoneiston hallintaanotto, keskeytynyt
500,00
Erillismittauksen/erillislaskutuksen hoitaminen/näiden laskutus
37,00 kerta/7 huoneistoa
Laskutuslisä
10,00
Työveloitukset, €/tunti (ei koske kiinteähintaisia sopimustehtäviä)
-kiinteistöhoitaja, työaikana
45,00
-kiinteistöhoitaja, päivystysaikana arkisin
68,00
-kiinteistöhoitaja, viikonloppuisin ja arkipyhisin
110,00
-erikoismies, työaikana
58,00
-erikoismies, päivystysaikana arkisin
87,00
-erikoismies, viikonloppuisin ja arkipyhisin
152,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, työaikaisin
95,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, päivystysaikana arkisin
140,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, viikonloppuisin ja arkipyhisin
220,00
Abloy Classic-avaimen teko raaka-aineineen
14,00
Autopaikka-avaimet
22,00
Oven avaus
-työaikana 30,00
-klo 15.30-21 40,00
-muina aikoina 50,00
Ovenavauksen hinnoittelusta Kiinteistönhoitajat suorittavat asunnossa todisteellisesti asuvan pyynnöstä ovenavauksen. Maksu suoritetaan käteismaksuna oven avaavalle kiinteistönhoitajalle.

Niin kiinteistönhoitajat kuin päivystäjätkin ovat velvollisia antamaan ns. palvelurahamaksusta kuitin asiakkaalle pyydettäessä.
Liputus (erikseen tilattaessa)
-lipun nosto ja lasku työaikana
45,00
-lipun nosto tai lasku työajan ulkopuolella
60,00
-lipun nosto ja lasku työajan ulkopuolella
75,00
Huoltotoimen päällikön tuntiveloitus, työaikana
92,00
Huoltotyönjohtajan tuntiveloitus, työaikana
72,00
Huoltotyönjohtajan tuntiveloitus, muuna aikana
92,00
-Huoltotoimen päällikön ja huoltotyönjohtajan kokouspalkkiot
noudattavat Martinlaakson Huolto Oy:n isännöinnin kokouspalkkiokäytäntöä
Huoltoajoneuvo/työ
25,00
Huoneistotarkastus + raportti
95,00 /tunti
Kosteuskartoitus + raportti
– huoneisto
95,00 /tunti
Vesieristystarkastus + raportti
95,00 /tunti
Konsultointityöt
Tarjouksen mukaan
Huoneistoremontti-ilmoituksen lisätyöt, selvitykset yms.
100,00 euroa/tunti
Huoneistoremontti-ilmoituksen valvontakustannukset toteutuneiden tuntien mukaan.
100,00 euroa/tunti
Arvonlisäveron muutostapauksessa pidätämme oikeuden muuttaa palveluhinnastomme hintoja vastaavasti.