Hinnasto

Hinnastoa sovelletaan muihin kuin palvelusopimuksen sisältämiin kiinteisiin tehtävähintoihin. Hinnasto voimassa 1.1.2016 alkaen.
Nimike
Valokopiot
0,50
Värivalokopiot
1,20
Valokopiot piirustuksista
12,00
A4 kokoisen asiakirjan laminointi/sivu
12,00
Isännöitsijätodistus (energiatodistus ja tilinpäätösliitteineen)
130,00
Isännöitsijätodistus (ilman liitteitä)
75,00
Isännöitsijätodistuksen liitteet/sivu, esim yhtiöjärjestys
2,50
Lainaosuuslaskelma
65,00
Todistus vastikkeiden suuruudesta yms./sivu
12,00
Rahoituslaskelma, enintään 2 vuodelta
90,00
Rahoituslaskelma, lisävuodet/vuosi
35,00
Toimistohenkilökunnan tuntiveloitus
40,00
Taloushenkilökunnan tuntiveloitus
55,00
Hallituksen varoituksen antaminen haastemiehen välityksellä
90,00
Osakehuoneiston hallintaanotto
650,00
Osakehuoneiston hallintaanotto, keskeytynyt
450,00
Erillismittauksen/erillislaskutuksen hoitaminen/näiden laskutus
37,00 kerta/7 huoneistoa
Laskutuslisä
10,00
Työveloitukset, €/tunti (ei koske kiinteähintaisia sopimustehtäviä)
-kiinteistöhoitaja, työaikana
43,00
-kiinteistöhoitaja, päivystysaikana arkisin
65,00
-kiinteistöhoitaja, viikonloppuisin ja arkipyhisin
100,00
-erikoismies, työaikana
56,00
-erikoismies, päivystysaikana arkisin
85,00
-erikoismies, viikonloppuisin ja arkipyhisin
145,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, työaikaisin
90,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, päivystysaikana arkisin
135,00
-traktori/harjakone + kuljettaja, viikonloppuisin ja arkipyhisin
215,00
Abloy Classic-avaimen teko raaka-aineineen
14,00
Autopaikka-avaimet
22,00
Oven avaus
-työaikana 30,00
-klo 15.30-21 40,00
-muina aikoina 50,00
Ovenavauksen hinnoittelusta Kiinteistönhoitajat suorittavat asunnossa todisteellisesti asuvan pyynnöstä ovenavauksen. Maksu suoritetaan käteismaksuna oven avaavalle kiinteistönhoitajalle.

Niin kiinteistönhoitajat kuin päivystäjätkin ovat velvollisia antamaan ns. palvelurahamaksusta kuitin asiakkaalle pyydettäessä.
Liputus (erikseen tilattaessa)
-lipun nosto ja lasku työaikana
45,00
-lipun nosto tai lasku työajan ulkopuolella
60,00
-lipun nosto ja lasku työajan ulkopuolella
75,00
Huoltotoimen päällikön tuntiveloitus, työaikana
90,00
Huoltotyönjohtajan tuntiveloitus, työaikana
70,00
Huoltotyönjohtajan tuntiveloitus, muuna aikana
90,00
-Huoltotoimen päällikön ja huoltotyönjohtajan kokouspalkkiot
noudattavat Martinlaakson Huolto Oy:n isännöinnin kokouspalkkiokäytäntöä
Huoltoajoneuvotyö
25,00
Huoneistotarkastus + raportti
95,00 /tunti
Kosteuskartoitus + raportti
– huoneisto
95,00 /tunti
Vesieristystarkastus + raportti
95,00 /tunti
Konsultointityöt
Tarjouksen mukaan
Huoneistoremontti-ilmoituksen lisätyöt, selvitykset yms.
97,00 euroa/tunti
Huoneistoremontti-ilmoituksen valvontakustannukset toteutuneiden tuntien mukaan.
97,00 euroa/tunti
Arvonlisäveron muutostapauksessa pidätämme oikeuden muuttaa palveluhinnastomme hintoja vastaavasti.