Päivittäisissä onnettomuustilanteissa toimiminen

HUONEISTOPALO

VAIKUTUS

– Välitön uhka huoneistossa oleville
– Välillinen uhka muille rakennuksessa oleville
– Muuttaminen tilapäisesti muualle
– Omaisuusvahinko

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Kaikille asukkaille on tiedotettu palovaroittimen pakollisuudesta / sen toimivuudesta
– Asukkaille on jaettu toimintaohje tulipalon varalta
– Asukkaat ovat hankkineet sammutuspeitteen ja pienen käsisammuttimen huoneistoon
– Porrashuoneisiin on sijoitettu käsisammutin ja niiden sijainti on merkitty
– Pelastustiet on merkitty
– Porrashuoneen savunpoistoa on parannettu
– Läpiviennit on tiivistetty, palo-osastointia on parannettu

KELLARIPALO

VAIKUTUS

– Mittavat omaisuusvahingot
– Uhka henkilöturvallisuudelle
– Muuttaminen tilapäisesti muualle

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Käytävät tyhjennetty
– Ovet lukittu
– Kellaritiloihin hankittu palovaroitinjärjestelmä
– Palavia nesteitä ja vaarallisia aineita ei säilytetä varastokomeroissa
– Varastokomeroita tyhjennetään vanhasta ja ylimääräisestä tavarasta
– Läpiviennit tiivistetty, palo-osastointia parannettu

TAPATURMAT

VAIKUTUS

– Yksittäiset henkilöt

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Asukkaille jaettu toimintaohjeet tapaturmien varalle
– Asukkaille jaettu tiedote yleisimmistä tapaturmia aiheuttavista syistä ja tapaturmia ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä
– Kiinteistöhuolto pyrkii vuodenajan mukaan minimoimaan tapaturmariskiä

SAIRASKOHTAUS

VAIKUTUS

– Yksittäinen henkilö

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Kiinteistöstä on kartoitettu ensiaputaitoiset henkilöt
– Asukkaille on jaettu toimenpideohje sairaskohtausten varalle

SÄHKÖKATKOS

VAIKUTUS

– Yksittäiset henkilöt

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Asukkaille jaettu toimintaohje sähkökatkoksen varalle

VESIVAHINKO

VAIKUTUS

– Omaisuusvahinko
– Muuttaminen tilapäisesti muualle

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Kiinteistön putkistojen ja laitteiden tarkastaminen 10 vuoden välein
– Asukkaita informoitu vesisulkujen sijainnista ja ne on merkitty
– Asukkaiden omatoimiset ilmoitukset viallisista laitteista

MURTO / ILKIVALTA

VAIKUTUS

– Omaisuusvahinko

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Lukkosarjoja on uusittu
– Asukkaita on neuvottu pitämään ovet lukittuina ja hankkimaan turvalukko sekä saranatapit
– Lapsia on opetettu lukitsemaan ovet ja ikkunat huolellisesti
– Asukkaita on neuvottu ilmoittamaan ovipumppujen toimintahäiriöistä
– Yleisten tilojen ovet pidetään jatkuvasti lukittuina
– Yleisten tilojen lukitusta on vahvistettu
– Yleisten tilojen valaistusta on tehostettu

SUURONNETTOMUUDET

VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS

VAIKUTUS

– Terveys vaikutukset kaikille asukkaille

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Asukkaille on jaettu toimintaohje ko. onnettomuuksien varalle ja asukkaat ovat hankkineet huoneistoon tiivistysteippiä
– Asukkaille on tiedotettu yleisestä vaaramerkistä

SÄTEILYONNETTOMUUS

VAIKUTUS

– Terveys vaikutukset kaikille asukkaille

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Asukkaille on jaettu toimintaohje ko. onnettomuuksien varalle ja asukkaat ovat hankkineet huoneistoon tiivistysteippiä
– Asukkaille on tiedotettu yleisestä vaaramerkistä
– Joditabletit 2 kpl / asukas on hankittu

POIKKEUSOLOT

VAIKUTUS

– Kaikki asukkaat

TOIMENPITEET VAARATILANTEEN EHKÄISEMISEKSI

– Suojeluhenkilöstö on nimetty
– Suojelumateriaali on hankittu
– Talosta on kartoitettu ensiapu-, pelastus- ja sammutustaitoiset henkilöt