Ympäristöpolitiikka

 • Martinlaakson Huolto Oy

  • on kiinteistöpalveluita tuottava yritys, joka on selvillä oman toimintansa ja asiakaskiinteistöjensä ympäristövaikutuksista.

  • on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen sekä ympäristön pilaantumiseen ehkäisemiseen.

  • kehittää palveluprosessejaan ja toimintatapojaan palveluiden laadun ja pitkäikäisyyden takaamiseksi, sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

  • pyrkii isännöintitoimissaan tiedottamisen ja opastuksen välityksellä ohjaamaan asiakasyhtiöiden ja asukkaiden ympäristökäyttäytymistä.

  • kehittää kiinteistöjen huoltotoimissa työmenetelmiä sekä koneiden ja laitteiden energiatehokasta ja ympäristöä säästävää käyttöä.

  • optimoi asiakaskiinteistöissä energian ja veden kulutuksen, sekä pyrkii vähentämään ja järjestää lajittelumahdollisuudet syntyville jätteille.

  • toimii kiinteässä yhteistyössä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätehuollon kanssa, sekä energian toimittajien kanssa.

  • ohjaa henkilöstöään vastuullisuuteen ympäristöasioissa koulutuksella ja opastuksella.

  • noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

  Vantaalla 25.10.2010

  Martinlaakson Huollon hallitus

  Toimitusjohtaja