Remonttitietoa

OSAKKAAN MUUTOSTYÖOIKEUDET

Osakkaalla on AOYL 5 luvun 1 §:n mukaisesti oikeus tehdä huoneistossa muutostöitä. Yhtiöllä on puolestaan on AOYL 5 luvun 7 §:n mukaisesti oikeus valvoa muutostöitä ja jopa asettaa ehtoja muutostyön suorittamiselle. Tällä ei kuitenkaan siirretä kunnossapitovastuuta yhtiölle.

Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on osakkeenomistajan kustannuksella haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se.
Muutosten tekemistä koskevat säännökset koskevat myöskin lisärakentamista.

Mm. seuraaviin luvanvaraisiin toimenpiteisiin osakas ei saa ryhtyä ottamatta yhteyttä isännöitsijään ja ilmoittamatta asiasta yhtiölle: kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa (rakenteiden purku vaatii rakennusluvan), huoneistosaunan rakentaminen vaatii rakennusluvan ja vähintään taloyhtiön luvan (saunatyypistä riippuen), taloyhtiön johtoihin ei saa luvatta koskea (esim. nettiyhteys taloyhtiön johtoverkkoa käyttäen kielletty), lautasantennin asennus vaatii luvan.

OHJEITA REMONTTEIHIN

Ennen korjaustöiden aloittamista tulee täyttää selvityslomake ja toimittaa se isännöitsijälle.

Tulostettava (pdf)  ja  linkki täytettävään selvityslomakkeeseen löytyvät lomakkeet osiosta.

1. Märkätilojen korjaukset:

 • Koko pesuhuoneen peruskorjauksessa sovelletaan RakMK (Suomen rakentamismääräyskokoelma) osaa C2 KOSTEUS, määräykset ja ohjeet (1998) sekä
 • RT-korttia 84-10759 Märkätilojen rakenteet (2001) ja RT –korttia 84-10806 Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus (2003). Pienemmissä korjauksissa voidaan soveltaa vanhoja määräyksiä.
 • N.s. peltikylpyhuoneen korjauksissa noudatetaan Kaakelikeskus Helsinki Oy:n ohjeita. Seinämallin kaivo korvataan sertifioidulla lattiakaivolla. Piikaustyöt suoritetaan varovaisuutta noudattaen ja putkiasentaja suorittaa kaikki tarvittavat putkiasennukset.
 • Vesieristeinä käytetään vain VTT:n tuotesertifioimia vesieristeitä. Kosteusrajoina ja työohjeina käytetään materiaalitoimittajan ohjeita.
 • Vesieristäjällä tulee olla voimassaoleva VTT:n märkätila-asentajasertifikaatti tai materiaalitoimittajan todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle vesieristetuotteelle.
  Jos vesieristäjällä ei ole e.m. koulutuksia, osakas selvittää ja vastaa, että asentajalla on riittävä ammattitaito ja työkokemus vesiseritystöiden suorittamiseksi määräysten mukaisesti.
 • Ennen työn aloittamista osakas/rakennuttaja laatii lyhytmuotoisen kirjallisen selvityksen suoritettavista toimenpiteistä, käytettävistä materiaaleista sekä vastuuhenkilöistä yhteystietoineen. Selvitys toimitetaan isännöitsijälle hyväksytettäväksi.
 • Vesieristeet tulee tarkastuttaa taloyhtiön edustajalla. Tarkastus on silmämääräinen eikä vapauta työnsuorittajaan vastuusta.
  Osakkaan suositellaan tarvittaessa käyttävän hankkeen suunnittelu- ja työvaiheessa kokenutta rakennuttajavalvojaa.
 • LVIS-työt tulee teettää määräysten mukaisesti ammattitaitoisilla asentajilla, joilla on kaikki tarvittavat luvat k.o. töihin. Sähköasennuksista tulee laatia käytöönottotarkastuspöytäkirja ja siitä tulee toimittaa kopio isännöitsijälle.
 • Osakas sopii ennen työn aloittamista mahdolliset taloyhtiön korvaukset hallinnollisen isännöitsijän kanssa.
 • Märkätilan laajennus kuivaantilaan vaati viranomaisen rakennus-/toimenpideluvan > Vantaan kaupunki / rakennusvalvontavirasto neuvoo luvan hakemisessa. Lupa haetaan taloyhtiön nimissä. Luvan kuluista vastaa osakas.
2. Muut remontit
Keittiöremontit
Huoneiston keittiremontin yhteydessä on huomioitava, että ilmanvaihto-järjestelmään ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäasennuksia. Kalusteiden asennukset tulee suorittaa siten, että kaikki huoltotoiminnat ovat helposti suoritettavissa.
Lattiamateriaalit:
Mikäli asunnon lattiapinnoitteita uusitaan, on huomioitava askeläänien ääneneristävyys. Esim. mosaiikkiparketin alla on käytettävä korkkivaimennusta, jolloin askeläänet eivät kuulu alakerran asuntoon.
Väliseinät:
Mikäli asunnosta halutaan purkaa joko kokonaan tai osittain jokin ”kevyt” väliseinä, on siitä aina tehtävä kirjallinen selvitys isännöitsijälle (selvityslomake). Kantaviin rakenteita ei saa purkaa. Niiden purku tai aukkojen teko vaatii aina rakennusluvan.
Sähköasennukset:
Sähköasennuksia saa tehdä vai siihen luvat omaava yritys/henkilö. Suoritetuista sähköasennuksista tulee sähköurakoitsijan laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja ennen laitteiden käyttöönottoa. Pöytäkirjan kopio tulee toimittaa isännöitsijälle.

Lisätietoja toimepide- tai rakennuslupa-asioissa:

Vantaan kaupungin rakennusvalvontaviraston asiakaspalvelupiste: 09-8392 2456, 09-8392 2321  Rakennuslupa asiat: 09-8392 4276, 09-8392 4428

Rakennusalan linkkejä:

Tukes Oy www.tukes.fi

Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi

Vantaan kaupunki www.vantaa.fi

Asbestilain löydät Tästä linkistä