Pelastussuunnitelma

  • Pelastuslaissa 29.4.2011/379 on säädetty pelastussuunnitelman tekemisestä.

    Asuintalon pelastussuunnitelmassa on varauduttava omatoimiseen suojeluun sekä vaara- ja onnettomuustilanteiden ennalta ehkäisyyn ja tilanteissa oikeaan toimintaan.

    Suunnitelmassa mainittujen turvallisuusjärjestelyiden hyvä toimiminen edellyttää suunnitelmaan perehdyttämistä erityisesti nimetyille vastuuhenkilöille, mutta myöskin informointia kohteessa asuville tai työskenteleville henkilöille. Suunnitelman vuosittaisella päivittämisellä varmistetaan suunnitelman toimivuus tarvittaessa.

    Ohessa tarpeellista tietoa turvallisuudesta ja toisaalta mahdollisten päivittäisten onnettomuustapauksien toimintaohjeita.