Tiedotukset

 • Toimintaohje märkätilojen korjauksissa

  Kun pohdit remontin aloittamista, ota hyvissä ajoin yhteys isännöitsijätoimistoon. Sieltä saat tarvittaessa lisäohjeita. Lähetä muutos- ja korjaustyöilmoitus korjaussuunnitelmineen ennen remontin aloittamista. Suositus on n. 1-2 kk ennen remontin suunniteltua aloittamista. Ilmoituslomake löytyy osoitteesta: http://www.martinlaaksonhuolto.fi/2010/07/22/ilmoitus-remontista-2 Ilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, jonka saa Martinlaakson Huolto Oy:n toimistosta. Asian käsittelyn jälkeen...

 • Asiakaslehti

  Täältä voit lukea asiakaslehtiämme.

 • Ympäristöpolitiikka

  Martinlaakson Huolto Oy on kiinteistöpalveluita tuottava yritys, joka on selvillä oman toimintansa ja asiakaskiinteistöjensä ympäristövaikutuksista.

 • Vaarallisen jätteen keräyspiste

  Martinlaakson Huolto Oy:ssä on HSY:n VAARALLISEN JÄTTEEN KERÄYSPISTE, joka palvelee asiakasyhtiöidensä asukkaita. (HUOM! Pisteeseemme toimitetaan vain vaarallista jätettä, ei muuta jätettä – tavaraa, huonekaluja, ym.).

 • Pelastussuunnitelma

  Pelastuslaissa 29.4.2011/379 on säädetty pelastussuunnitelman tekemisestä. Asuintalon pelastussuunnitelmassa on varauduttava omatoimiseen suojeluun sekä vaara- ja onnettomuustilanteiden ennalta ehkäisyyn ja tilanteissa oikeaan toimintaan. Suunnitelmassa mainittujen turvallisuusjärjestelyiden hyvä toimiminen edellyttää suunnitelmaan perehdyttämistä erityisesti nimetyille vastuuhenkilöille, mutta myöskin informointia kohteessa asuville tai työskenteleville henkilöille. Suunnitelman vuosittaisella päivittämisellä varmistetaan suunnitelman toimivuus tarvittaessa. Ohessa...